12 mars - 8 april

Anmäl er idag!

Sveriges mest motiverande stegtävling för arbetsplatser

  Uppvärmning Rädda Barnen!  

För er som inte kan vänta till starten 23 april har vi nu lagt upp en
uppvärmningstävling! 
Så samla alla sugna kollegor och kom
igång redan 12
 mars!

DUBBELT UPP FÖR BARNEN! I vår kan ni dubbla er insats för barnen – och för er själva, genom att anmäla er till två tävlingsperioder på en gång! Läs mer under info.

 

  Du kan göra skillnad  

Genom att delta i Rädda Barnens stegtävling bidrar du både till en bättre hälsa för dig och till att barn i krig och katastrofer får livräddande hjälp och trygghet. Hela avgiften är avdragsgill.

  Silva stegräknare  

Vårt startpaket innehåller tävlingslicens med inloggningsuppgifter och SILVA stegräknare. 

  Vi sköter allt  
  Ökar teamkänslan  

Steg! är en perfekt aktivitet för att öka teamkänslan på arbetsplatsen. Tävlingen ger energi och kraft till alla medarbetare. Tillsammans sporrar ni varandra till rörelse som ger positiva hälsoeffekter och ökad sammanhållning.

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com