Välkommen till stegtävlingen!  


Fysisk aktivitet och träning är bra för både kropp och knopp och behöver varken vara svårt eller krångligt. Anmäl er arbetsplats till Vardagssteget - en lagaktivitet där ni tävlar om att ta så många steg ni kan, och dessutom får tips från Leila Söderholm på träningsövningar som är enkla att klämma in i vardagen.

199 kr per deltagarlicens utan stegräknare, moms tillkommer

Alla kan vara med!

  Elektroniska tävlingnummer!  

Vi fortsätter med vårt hållbarhetstänk och använder helt elektroniska tävlingsnummer! För att räkna steg används valfri stegräknare, funktionsarmband/klocka eller smartphone. 

  Vi sköter allt  
  Ökar teamkänslan  

Steg! är en perfekt aktivitet för att öka teamkänslan på arbetsplatsen. Tävlingen ger energi och kraft till alla medarbetare. Tillsammans sporrar ni varandra till rörelse som ger positiva hälsoeffekter och ökad sammanhållning.

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com