25 sept - 22 okt 2017

Kom igång med kollegorna!

Rädda Barnens stegtävling - tillsammans promenerar vi för bättre hälsa och en bättre värld!

 

 

  - Gå för barns överlevnad och din egen hälsa!  

Varje dag tvingas människor världen över lämna sina hem och fly från krig och katastrofer. Och som alltid drabbas barnen hårdast. Från krig och katastrof till flyktinglägret vidare genom Europa till ett nytt liv i Sverige - finns Rädda Barnen på plats. Inget barn ska växa upp på flykt. Alla barn har rätt till trygghet och skydd.

Tillsammans skänker vi 50 kr per deltagare till Rädda Barnens katastrofarbete!

  Du kan göra skillnad  

Genom att delta i Rädda Barnens stegtävling bidrar du både till en bättre hälsa för dig och till att barn i krig och katastrofer får livräddande hjälp och trygghet. Hela avgiften är avdragsgill.

  Vinstchans under hela tävlingen!  

Chans att vinna resepresentkort!
Alla som deltar har chans att vinna ett resepresentkort på Ticket. Varje vecka finns dessutom chans att vinna presentkort från JOBI jobbskor.*

Det lag som har högst snittsteg (minst 3 per lag) och den individ som gått flest steg belönas pokal för sin prestation.

  Vi sköter allt  
  Ökar teamkänslan  

Steg! är en perfekt aktivitet för att öka teamkänslan på arbetsplatsen. Tävlingen ger energi och kraft till alla medarbetare. Tillsammans sporrar ni varandra till rörelse som ger positiva hälsoeffekter och ökad sammanhållning.

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com