1 juni - 28 juni 2020

Anmäl er redan idag!

Sveriges mest motiverande stegtävling för arbetsplatser

  Välkommen till stegtävlingen!  

Coronavirusets utbredning och spridning påverkar oss alla just nu, och många familjer upplever stora förändringar i vardagen. 

För familjer som sedan tidigare är i en utsatt situation på grund av till exempel allvarliga konflikter, psykiska och fysiska sjukdomar, missbruk eller svåra ekonomiska förhållanden kan vardagen bli extra svår.

Stora delar av samhället är på paus, men barns behov och Rädda Barnens arbete pausar inte. Var med i stegtävlingen och gör skillnad för de barn som behöver det som mest i Sverige just nu!

235 kr per deltagarlicens utan stegräknare, moms tillkommer

Vi skänker 50 kr per deltagare till Rädda Barnens arbete för barn i Sverige!

  Elektroniska tävlingsnummer!  

Vi fortsätter med vårt hållbarhetstänk och använder helt elektroniska tävlingsnummer! För att räkna steg används valfri stegräknare, funktionsarmband/klocka eller smartphone. 

 

  Vi sköter allt  
  Ökar teamkänslan  

Steg! är en perfekt aktivitet för att öka teamkänslan på arbetsplatsen. Tävlingen ger energi och kraft till alla medarbetare. Tillsammans sporrar ni varandra till rörelse som ger positiva hälsoeffekter och ökad sammanhållning.

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com